Symptomer på depression?

For at der kan være tale om en depression, skal man have symptomer fra følgende liste.
Symptomerne skal optræde hver dag eller næsten hver dag, gennem mindst 2 uger.

Mindst 2 af følgende symptomer:

Samt mindst 2 af følgende:

Opfylder man 2 af de første kriterier og 2 af de næste har man en mild depression. Til en moderat depression hører mindst 4 af symptomerne fra anden gruppe. En svær depression har alle 3 symptomer fra første gruppe og 5 af symptomerne fra sidste gruppe.

Har du disse symptomer, så tal straks med din læge.
Lægen vil kunne vurdere sværhedsgraden af disse lidt svævende symptombegreber, samt kunne vejlede dig til den rette terapi, medicinsk og/eller samtaleterapeutisk.