TIDSSKRIFTER

Bio-Nyt nr 108. Redaktør: Ole Terney. 47 sider, 21 x 29,7 cm. Ill: 9 fotos (8 i farver), 40 tegninger og figurer. Pris kr 48,75.

TEMA: Tourettes syndrom.

Temadelen af dette nummer af tidsskriftet (33 sider) beskæftiger sig med sygdommen Tourettes syndrom. Mennesker med Tourettes syndrom er præget af ufrivillig tale, ufrivillige bevægelser eller ufrivillige handlinger. "Tourette-syndrom er hyppigere end hidtil antaget. Det er en i hvert fald undertiden arvelig defekt, som skyldes manglende hæmning af impulser på grund af ubalance i signalstofferne dopamin og evt. serotonin i forhold til disse signalstoffers receptorer." I tidsskriftet fremlægges den nyeste viden om sygdommen og fortælles om hvordan sygdommen ytrer sig, og om historiske personer der led af Tourettes syndrom.

Temadelen indledes med at fortælle om kejser Claudius og Samuel Johnson, der begge havde Tourette-syndrom. Endvidere beskrives mere generelt den typiske adfærd hos personer med Tourettes syndrom. Herefter gennemgås sygdommens opdagelse og historie, og der redegøres for forældres og pædagogers problemer med Tourette-børn. Så følger en indgående omtale af symptomer og diagnose, samt af den nuværende viden om årsagen til Tourette-syndrom. Efterfølgende belyses teorien om, at Mozart havde Tourette-syndrom. Der afsluttes med omtale af hjælpeforanstaltninger og behandlingsmuligheder for patienter med Tourette-syndrom.

Sidst i tidsskriftet omtales kort ny forskning inden for biologi, medicin, mv.

UDDRAG AF INDHOLD: Tourettes syndrom (hvad fejlede den romerske kejser Claudius; Samuel Johnson; lægen med Tourette-syndrom; Georges Gilles de la Tourette; lang tids misforståelse af Tourette-syndrom; forældre til Tourette-børn; færre problemer som voksen; tvangstanker og tvangshandlinger; gentagelser; diagnosen; årsagen til Tourette-syndrom; teorien om at Mozart havde Tourette-syndrom; hjernens basale områder; behandling; psykologi og psykiatri; referencer, litteratur, Internet).

Oversigt over ny forskning.

UDGIVER:
Bio-Nyt
Falkonergårdsvej 4, 1959 Frb C
Tlf: 35 37 64 08, fax: 35 37 12 55
E-post: bio@forskning.dk
Internet: www.bionyt.dk