Hjem -> Computer -> Kabling -> Eksempel 1
 

Komplet hjemme netværk for 
Telefon, ISDN, ADSL og PC

 

Udgangspunktet

Kablings indholdsfortegnelse
forside
denne side
eksempel 2 

links

 

Udgangspunktet er en almindelig telefon kabling, hvor der skal tilføjes ISDN og ADSL.

Teknikken kan IKKE placeres lige ved siden af det første telefonstik, for det stik sidder i stuen, og der er der altså IKKE plads til alle de bokse, strøm kabler etc. som en moderne internet opkobling kræver.

Al den nye teknik og de nye bokse skal derfor placeres over et skab i køkkenet

For at føre indgangssignalet fra telefoncentralen ud til køkkenet, og det almindelige telefonsignal tilbage til det oprindelige stik nummer 1, så er det nødvendigt at tilføje et nyt kabel med et antal ledninger i (i dette tilfælde mindst 6 ledninger). Dette vil føre indgangssignalet til køkkenet, og det almindelige telefonsignal tilbage til det første telefon stik i huset, så resten af husets telefon stik fortsat virker som de plejer.

Udover at flytte teknikken til køkkenet, så ønsker man også at lave en kablet LAN installation, men et x-felt patch panel, netværksswitch og hvad der nu eller skal bruges for at lave et moderne PC netværk.

De nye komponenter i X-feltet

Dette er de bokse og stik som er nødvendige over skabet i køkkenet for at det er enkelt og ligetil at koble ISDN og ADSL til, samt videreføre de to ISDN telefonlinier og det kablede LAN netværk.

Da man ønsker mulighed for at kunne bruge to telefoner samtidigt i huset, så vælges en ISDN forbindelse.

Derudover så oprettes en fast Internet forbindelse, det som der populært kaldes en "ADSL bredbåndsforbindelse".

Signal veje

Fra telefoncentralen sendes signalet ind i et skillefilter, og fra skillefilteret er signalet delt op i et ISDN signal som føres til NT boksen og ADSL signal som føres til ADSL routeren/modemet.

Det er muligt at tilslutte et  ISDN modem og/eller en ISDN telefon til ISDN stikkene i NT boksen. På den nye type NT bokse, er det også muligt at tilkoble to almindelige telefoner.

I det nye krydsfelt (x-felt), over skabet i køkkenet, opsættes tre telefon stik og et LAN panel.

 Stik 2a skal være signal ind fra telefoncentralen. Stik 2b og 2c vil være forbindelsen til de eksistrende telefonstik i huset. De eksisterende telefonstik deles op i to grupper, så der kan føres to samtidige telefonsamtaler.

LAN panelet kables sammen til nye RJ-45 stik dåser som monteres rundt omkring i huset, i dette tilfælde monteres de ved siden af de eksisterende telefonstik. Dette kaldes også en PDS kabling. Det er muligt sende pc netværkssignaler eller ISDN signaler via PDS kablingen.

Alle nye komponenter

Ved siden af det oprindelige første telefonstik (stik 1) monteres tre dåser.
Dåse 1a monteres med blænddæksel, så man har plads til at samle diverse nye ledninger på en pæn og sikker måde.

Stik 1b og 1c skal begge være med RJ-45 stik, så de kan bruges til henholdsvis ISDN telefon og PC netærk.
Stik 1b skal bruges til en ISDN telefon.
Stik 1c skal være et LAN stik

Den nye telefon kabling

Da telefon ind signalet skal føres til køkkenet, og man siden skal føre to telefon stik signaler tilbage til hhv. det gamle stik 1 og videre til resten af huset, så skal vi finde et kabel med mindst 6 ledninger i. Vi har valgt at bruge et cat. 5 netværkskabel, fordi det har 8 ledninger, som ovenikøbet er par snoede. Par snoede ledninger er at foretrække til telefon signaler.

På illustrationen er der kun vist seks ledninger i samme kabel, men der er altså benyttet et kabel med otte ledninger. Jeg syntes imidlertid at det ikke forøgede overskueligheden af illustrationen at tegne så mange farver ind.

 

Som det ses af dette forstørrede udsnit af den nye kabel tilslutning ved dåse 1 og 1a, så er indgangssignalet fra den udvendige telefondåse flyttet fra dåse1 til 1a, og i 1a er det koblet sammen med de grønne ledninger i det nye kabel. De grønne ledninger er igen ført til stik 2a. Stik 2a er således det nye første stik i huset.

Forbindelsen til stik 1 føres også til køkkenet (X-feltet), og forbindes til stik 2c, via de brune ledninger.

Gennem dåse 1a føres forbindelsen til resten af telefonstikkene i huset, også til køkkenet (X-feltet) og forbindes til stik 2b, via de lilla ledninger.

 

I krydsfeltet (X-feltet i køkkenet) bliver stik 2a det første telefon stik i huset.

Stik 2a og 2b bevirker at forbindelsen til alle de andre telefonstik i huset også er ført helt ind til krydsfeltet.

Fordi man kan tilslutte to almindelige telefoner til en ISDN NT box (den nye model), så har man valgt at dele huset telefon stik op i to telefon grupper. Gruppe 1 er stik 2b, som går til det meste af huset. Gruppe 2 er stik 2c, som går til telefonstik 1. Jo, gruppe 2 er en meget lille gruppe, der er kun et medlem. Der kunne være flere, men i det konkrete tilfælde så er der altså kun et telefon stik i gruppe 2.

Til en ISDN NT box, kan man naturligvis også tilkoble ISDN udstyr i form af ISDN telefoner eller ISDN modem. 

Mere om dette senere, lige nu skal jeg blot nævne, at det grønne kabel forbinder NT boxen med resten af kablingen.

Et PDS kablet LAN i hjemmet

De sorte linier med en ring omkring, er cat. 5 kabler der er 4 par (8 ledninger) i kablet. Hvordan kablerne forbindes i stikkene ses her.

Som det bør fremgå, så er en PDS kabling ikke umiddelbart forbundet til noget som helst! Der er stik i begge ender af kablerne, men de er ikke som udgangspunkt tilsluttet noget som helst.

Det er først når man tilslutter en eller anden boks i X-feltet at stikkene ude i huset får defineret deres funktion, eller hvad man kan koble til stikkene ude i huset. På illustrationen herunder er er nogle af stikkene i patch panelet tilsluttet en net-switch.
Stikkene 1c, 5a og 4a er i patch panel enden koblet til switchen, dvs. PC netværket.
Stikkene 1b og 3a er endnu ikke koblet til noget som helst, hvorfor det endnu ikke nytter noget at forsøge at koble udstyr til disse to stik ude i huset.
Jeg vil senere koble ISDN bus'en til stik 1b, men mere om det lidt senere. 

Patch kabler i X-feltet

Når swithen er koblet til patch panelet, så er det muligt at koble pc'ere til stikkene ude i huset. I dette tilfælde er stikkene 1c, 5a og 4a nu en del af PC netværket.

Den faste LAN kabling og X-felt patch kabler

Her ses de faste kabler for PDS kablingen, som benytter RJ-45 stik, og de tre stik  som er patched til switchen.

ISDN modem eller telefon i systemet

PDS kablingen kan betragtes som forlængerledninger. Det er derfor fx også muligt at føre et ISDN signal gennem PDS kablingen. I ovenstående illustration føres et ISDN signal via x-feltet på stik 1b. 

Til en ISDN bus (også kaldet ISDN S-bus) benyttes to par (to par = fire ledninger = 4wire). Der kan tilsluttes op til 8 enheder til en to par (4wire) ISDN S-bus. I dette eksempel føres ISDN S-bus'en til stik 1b x-feltet
Et netværks kabel indeholder 4 par (8 ledninger), så det er rigeligt til at føre et ISDN signal gennem. Lange ISDN kabler (over 10 meter) skal helst være par snoet, og det er cat 5 kablerne der er benyttet i PDS kablingen.

Det er nu muligt at tilslutte en ISDN telefon til stik 1b nede i stuen.

Hele den nye installation

Her ses alle de faste kabler til telefon og LAN, samt forbindelserne for hele X-feltet, for ISDN, ADSL, LAN patch kabler og almindelige telefoner.

Jeg ved godt at der er mange linier og farver i denne komplette oversigts illustration, men hvis du har læst al teksten på denne side, så burde du faktisk være i stand til at forklare hvert eneste element på tegningen, og hvorfor de er tilsluttet som de er. Ellers, så skal du måske læse denne side endnu engang.

mvh. Per

Tilbage til ADSL introduktions siden


Oprettet November 2003 - Sidst redigeret: 17-03-2008